, 'opacity': false, 'speedIn': , 'speedOut': , 'changeSpeed': , 'overlayShow': false, 'overlayOpacity': "", 'overlayColor': "", 'titleShow': false, 'titlePosition': '', 'enableEscapeButton': false, 'showCloseButton': false, 'showNavArrows': false, 'hideOnOverlayClick': false, 'hideOnContentClick': false, 'width': , 'height': , 'transitionIn': "", 'transitionOut': "", 'centerOnScroll': false }); })
Tilbud på dine forsikringer - nemt og hurtigt

Vilkår & Betingelser

1. Aftalen
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og FlytForsikring.dk’s rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som FlytForsikring.dk udbyder gennem dette site.

Det er en betingelse for tilmelding til FlytForsikring.dk’s tjeneste, at du har læst og forstået aftalen. Du skal være mindst 18 år for at anvende FlytForsikring.dk’s tjeneste. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, kan du kontakte os på info@FlytForsikring.dk

1.1 Aftalen i sin helhed.
Denne aftale omfatter de regler, der gælder for de forskellige typer handler, som kan indgås ved at bruge FlytForsikring.dk’s tjenester

Disse regler mv. skal udgøre den samlede aftale mellem FlytForsikring.dk og dig i forbindelse med FlytForsikring.dk’s tjenester ,idet de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og FlytForsikring.dk

1.2 Ændringer i denne aftale.
FlytForsikring.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner af FlytForsikring.dk’s tjenester. Når vi gør det, vil vi underrette dig derom på startsiden (www.FlytForsikring.dk) Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via FlytForsikring.dk’s tjenester og vil træde i kraft fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort. Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte 4-ugers periode, og fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende FlytForsikring.dk’s tjenester.

1.3 Arbejdssted og lovvalg
FlytForsikring.dk er et selskab under DI ApS, cvr nr 30200438

Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

Du og FlytForsikring.dk er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.

2. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig FlytForsikring.dk’s tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere oplysninger, du bliver bedt om at oplyse.

Du skal sikre dig, at den e-mailadresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den – vi vil anvende adressen til at sende dig vigtige meddelelser og forsikringsselskaberne vil sende deres tilbud til din e-mailadresse.

3. Persondata
Vi vil indsamle, anvende og videregive persondata og kontaktdata, som du har registreret hos os, i henhold til vor persondatapolitik. FlytForsikring.dk kan anvende “cookies” eller andre tekniske midler til at gøre din oplevelse af FlytForsikring.dk’s tjenester mere personlig.

3.1 Persondatapolitik
FlytForsikring.dk’s persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data, således som fastlagt i vor persondatapolitik.

FlytForsikring.dk vil ikke bruge disse oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit samtykke til, at FlytForsikring.dk kan gøre det, enten under registreringen eller på et andet tidspunkt. Vi kan endvidere videregive disse oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt af gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Som følge af World Wide Webs beskaffenhed vil alle noteringer på FlytForsikring.dk’s tjenester naturligvis være tilgængelig for internetbrugere på hele jorden.

4. FlytForsikring.dk
FlytForsikring.dk er ansvarlig for indhold og drift af hjemmesiden. Domænet ejes af tredje part.

FlytForsikring.dk’s rolle er udelukkende at skabe en kontakt imellem Forsikringsselskaberne og brugerne af hjemmesiden.

Brugerne af hjemmesiden kan indhente tilbud på deres forsikringer hos en række Forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne kan herefter give tilbud på de forespurgte forsikringer.

Forsikringsselskaberne beslutter selv, om de ønsker at afgive tilbud. Brugeren beslutter ligeledes selv, om denne ønsker at acceptere et af de afgivne tilbud.

Det er gratis for Brugeren at indhente tilbud gennem FlytForsikring.dk.

FlytForsikring.dk formidler alene kontakten mellem brugeren og forsikringsselskaberne, og er ikke involveret i tilbudsfasen.

FlytForsikring.dk er ikke selv forsikringsselskab. Aftaleindgåelsen mellem Brugeren og Forsikringsselskaberne foregår uden om FlytForsikring.dk. FlytForsikring.dk stiller alene muligheden for at indhente tilbud på Ydelser til rådighed, og garanterer ikke for antallet eller indholdet af tilbud.

FlytForsikring.dk indestår ikke for rigtigheden af de oplysninger der indtastes på hjemmesiden og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i disse oplysninger.

4.1 Brugerkategorier og rettigheder
FlytForsikring.dk forbeholder sig ret til at afvise brugere uden yderligere forklaring samt at stille særlige vilkår for godkendelsen af en bruger.

4.2 FlytForsikring.dk’s immaterielrettigheder
Alle ophavsrettigheder vedrørende vilkår, betingelser, beskrivelser, data, fremgangsmåder og knowhow tilkommer alene FlytForsikring.dk.

FlytForsikring.dk er uden ansvar for driftsforstyrrelser og fejl opstået som direkte eller indirekte følge af kommunikationsfejl, indtastningsfejl, nedbrud/driftsforstyrrelser på Internet, auktionssystemets servere, hardware eller software.

FlytForsikring.dk er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeskader og indirekte tab, herunder for mistet avance, indtægter, forretningsmuligheder og tab af data, oplysninger med videre. Endvidere er FlytForsikring.dk under ingen omstændigheder ansvarlig i tilfælde af force majeure, herunder forhold som FlytForsikring.dk ikke indflydelse på.

5. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem FlytForsikring.dk og Brugeren eller Forsikringsselskaberne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved FlytForsikring.dk’s til enhver tid værende værneting.

FlytForsikring.dk tager forbehold for og påtager sig intet ansvar for trykfejl og fejlskrift.

København, 7.juli, 2012